POVEĆANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I PENZIONERA NIJE REALNO

Povećanje primanja zaposlenih u javnom sektoru i penzionera nije realno do 2017. godine, bez obzira na to što su prvi rezultati fiskalne konsolidacije dobri, izjavio je danas urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT), Stojan Stamenković. On je na predstavljanju novog broja MAT-a naglasio da je izmenama zakona o budzetskom sistemu i aranžamnom sa MMF-om precizirano da će se penzije i plate povećati tek kada njihova izdvajanja iz bruto domaćeg prizvoda (BDP-a) padnu na 11 i 7,0 odsto, sa sadašnjih 13 i 10 odsto, respektivno. Još jedno formalno ograničenje za rast plata i penzija je to što je prilikom sklapanja aranžmana sa MMF-om dogovoreno da će se bolji budžetski rezultati koristiti za vraćanje dugova države i za više javnih investicija umesto za povećanje primanja. dodao je.