BIO OTPADOM DO ORGANSKOG PLODA – PREKO MOSTA OD KOMPOSTA

Sutra će se na prostoru Mini Jugoslavije održati praktične radionice i multimedijalna predavanja a na teme upravljanja otpadom i kompostiranja u okiru projekta “Bio otpadom do organskog ploda – preko mosta od komposta” koji ima za cilj unapređenje selektivnog odlaganja otpada, sa posebnim akcentom na uvođenju kompostiranja kao održivog rešenja za komunalni i baštenski otpad organskog porekla. Projekat je deo “Evropske nedelje za smanjenje otpada” (European Week for Waste Reduction) čije obeležavanje od 21. do 29. Novembra ima zadatak da podigne svest o efikasnosti resursa i kruženju materije. Cilj je da se utiče na promenu ponašanja Evropskih građana u pogledu navika potrošnje i načina odlaganja otpada; smanjenje otpada (reduce), ponovnu upotrebu i popravku proizvoda , kao i sortiranja i reciklaže otpada. Više od 150 sadnica dugogodišnjeg drveća i ukrasnog žbunja, kao i 50 sadnica voća biće podeljeno prisutnim građanima. Tokom trajanja akcije je obezbeđeno osveženje organskim proizvodima lokalnog porekla.