KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA ZA STUDENTE SA TERITORIJE GRADA SUBOTICE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Dodeljuje se ukupno 100 stipendija. Stipendije se dodeljuju za školsku  2019/2020. godinu i isplaćuju se u deset  jednakih mesečnih rata. Iznos  stipendije 
po  studentu  se  određuje  najviše  do  visine  iznosa  stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana.
Konkurs je otvoren od 15. 10. 2019. godine do 1. 11. 2019. godine. Detalji konkursa nalaze na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs u odeljku konkursi i oglasi.