Ispiranje vodovodne mreže u gradu, na Radanovcu i Paliću

Na teritoriji gradskih mesnih zajednica u Subotici, kao i u MZ Radanovac i Palić, da će se  svake noći, počevši od 04.11.2019. do 22.11.2019., u trajanju od  23,30h do 05,00h (sa prekidom radova za vreme vikenda i državnog praznika), vršiti radovi na sezonskom ispiranju vodovodne mreže.
Za vreme trajanja radova, mogući su umanjeni pritisci u vodovodnoj mreži i kratkotrajne pojave zamućenja vode prolaznog karaktera.