SEČA DRVEĆA NA PALIĆU

Javno preduzeće “Palić-Ludaš” je preduzeće koje svoje aktivnosti planira i realizuje u skladu i prema Godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima, Rešenjima o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Odluci o održavanju javnih zelenih površina Grada Subotice i Planom poslovanja  preduzeća.
Veliki park je deo zaštićenog područja Park prirode “Palić”. Prema Rešenjima o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u obavezi smo  da u kontinuitetu uklanjamo podrast invazivnih vrsta, kao i stabla koja su predviđena za uklanjanje pomenutim rešenjima (rešenja broj: 03-1382/2 od 04.09.2013.; 03-2619/2 od 29.12.2016 i 03-2421/2 od 19.10.2017.).
Uz Aleju hrastova nalaze se razvijena stabla američkog koprivića. To je jedna od invazivnih vrsta, koje ugrožavaju opstanak i razvoj autohtonih vrsta. Pomenutim rešenjima o uslovima, naloženo je da se aleji hrasta lužnjaka obezbedi normalan razvoj i da se uklone stabla američkog koprivića koja to onemogućavaju svojim krošnjama. Loš uticaj ovih stabala koja uklanjamo vidi se na habitusu (građi stabla) koji su formirali hrastovi.
Uporedo sa ovim aktivnostima pripremamo i plan sadnje kojim ćemo na adekvatan način, u skladu sa rešenjem o uslovima revitalizovati delove parka u kojima je  potrebno.
Svedovci smo i posledica oluje koja je nedavno dovela do izvaljivanja i lomova stabala. Delovi parka na kojima je oluja napravila štetu takođe će biti revitalizovani.
Proces uklanjanja invazivnih vrsta i revitalizacije se odvija etapno i neće biti dovedena u pitanje ekološka i estetska funkcionalnost i značaj parka.