GRUPA BOSCH+BOSCH I SUBOTICA 50 godina od osnivanja

Program otvaranja:
Pozdravna reč mr Ištvana Huloa, direktora Gradskog muzeja Subotica
Video rad Tranzit Zoon Katalin Ladik
Izložbu otvaraju dr Julija Fabenji, direktorka Ludvig muzeja u Budimpešti
Nebojša Milenković, muzejski savetnik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
Performans Na liniji Balinta Sombatija
Na izložbi su prikazani radovi članova grupe: Atile Černika, Lasla Kerekeša, Katalin Ladik, Zoltana Mađara, Slavka Matkovića, Lasla Salme, Balinta Sombatija,

Slobodana Tomanovića, Ante Vukova, te dva likovna stvaraoca bliskih grupi, Jožefa Ača i Jožefa Markulika
Izložbeni eksponati potiču iz privatne svojine i kolekcija sledećih ustanova: Galerija acb, Budimpešta; Galerija Matice srpske, Novi Sad; Gradska biblioteka

Subotica; Gradski muzej Bečej; Gradski muzej Subotica; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Savremena galerija,

Zrenjanin; Savremena galerija Subotica
Kustosi izložbe: Ljubica Vuković Dulić, dr Olga K. Ninkov
Trajenje izložbe: 29. novembar 2019. – 25. maj 2020.
Realizaciju izložbe su pomogli Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Subotica