Obaveštenje o obavezi zimske zaštite vodomera

U zimskom periodu, kada su temperature često ispod nula stepeni Celzijusa, može doći do zamrzavanja vodomera usled nezaštićenih vodomernih skloništa ili nezaštićenih prostorija u kojima se nalaze vodomeri, odnosno usled nebrige korisnika. U praksi se pokazalo da je ovo jedan od značajnijih problema u distributivnom sistemu tokom zime.

Obaveza JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica“ je održavanje priključne vodovodne cevi do vodomera (sa ulične strane), a obaveza potrošača je briga o delu kućnog priključka iza vodomera i održavanje vodomernog šahta čistim i dostupnim za očitavanje i eventualne intervencije.

Ukoliko je vodomer postavljen na mestima izloženim negativnim temperaturama, kao što su garaže, podrumi, dvorišta ili u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju, vodomer je neophodno zaštititi nekim termoizolacionim materijalom (stiroporom, stirodurom, mineralnom vunom i sl.). Takođe, neophodno je toplotnom izolacijom zaštititi i cevi koje se nalaze u slabo grejanim ili negrejanim prostorijama. Uvijanje vodomera ili vodovodnih cevi u krpe nije sigurno, odnosno ne predstavlja dovoljnu toplotnu zaštitu.

Građani koji poseduju objekte u kojima ne borave stalno, a pogotovo u zimskim mesecima (vikend kuće i sl.), ili u kojima nema intenzivne potrošnje vode, te u slučaju odlaska na duži put, trebalo bi da provere svoje unutrašnje instalacije i vodomere, kao i da zatvore propusni ventil ispred vodomera prema objektu i ispuste vodu iz kućne instalacije. Ovim se može sprečiti zamrzavanje vode i mogu se izbeći troškovi zamene zamrznutih vodomera ili troškovi popravki kvarova nastalih usled zamrzavanja instalacija.

Iz vodovodnih cevi koje su iz raznih razloga postavljene iznad dubine mržnjenja, a koje vode do garaža i dvorišnih objekata, potrebno je isprazniti vodu ili u slučaju korištenja takvih objekata i tokom zime, cevi je potrebno i dodatno toplotno zaštititi. Takođe, potrebno je ispustiti i vodu iz dvorišnih česmi u dvorištima.

Molimo potrošače da po završetku svakog očitavanja vodomera, odnosno početkom svakog meseca obezbede svoje vodomerne šahte od niskih temperatura tj. lokacije na kojima se nalaze vodomeri.

Ujedno, savetujemo da se u zimskim mesecima izvrši i provera celokupne unutrašnje vodovodne instalacije u objektima, da se izvrši provera stanja brojčanika na vodomeru, kao i da se na vreme uoče eventualna vidljiva curenja u vodomernim šahtama. Sve uočene promene oko vodomera potrebno je prijaviti dežurnoj službi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, na telefone: 024-557-711 (24 časa) ili 0800-000-024 (od 07 do 15 sati).