LEKARI U HITNIM SLUČAJEVIMA

U Slučaju  hitnosti  pacijenti  se  javljaju najbližoj ambulanti do 20  sati svakim  radnom  danom. Subotom  svaka  ambulanta  radi od 7-14 svaka promena  je
ispisana  na  ulaz O   14  do 20  sati  je  dežurstvo  u  ambulanti ogranak  4 – Karađorđev  put.
Nedeljom  i  praznicima od  7  do  20  sati   dežurstvo   u  ambulanti  ogranak 4 –Karađorđev  put.
Služba  hitne  pomoći  prima  pacijente  od  20   do  07  ujutru   radnim  danima  i  vikendom.