Promocija Bunjevačkog kalendara

Promocija Bunjevačkog kalendara za prostu 2020.godinu održat će se u petak 13.decembra 2019.godine sa početkom u 19 časova u prostorijama Bunjevačke matice,
na adresi Korzo broj 9. Izdavač kalendara je Bunjevački kulturni centar iz Subotice u saradnji sa „ Bunjevačkom maticom“.
O značaju kalendara u prošlosti i sadašnjosti za naš narod, kao i značaju samog BKC iz Subotice divaniće: Miroslav Hajduk Vojnić – Marača, isprid BKC-a
Subotica, pridsidnik Bunjevačke matice Veljko Vojnić i i Mijo Mandić  pridsidnik Odbora za istoriju Bunjevačke matice