„Preventivni pregledi“

Dom zdravlja Subotica će 22.12.2019. godine u vreme od 8.00 do 16.00 časova u okviru akcije Ministarstva zdravlja „Preventivni pregledi“ organizovati  preventivne preglede građana na EKG aparatima i preglede krvnog pritiska u sledećim zdravstvenim ambulantama:

U  Gradu Subotici:
1.Zdravstvena ambulanta 1. na adresi Subotica, Kumičićeva 4.
2.Zdravstvena ambulanta 6. na adresi Subotica, Segedinski put 42.
3.Zdravstvena ambulante 4. na adresi Subotica, Karađorđev put 55.
4.Zdravstvena ambulanta „Mali Bajmok“ na adresi Subotica, Franje Kluza 2.

U naseljima van Subotice:
1.Zdravstvena ambulanta Palić, Palić, Veliki park 8. (stanovnici Hajdukova i Bačkih Vinograda)
2.Zdravstvena stanica Čantavir na adresi Čantavir, Jožefa Atile 13. (stanovnici Novog Žednika, Višnjevcai Dušanovo)
3.Zdravstvena stanica Bajmok na adresi Bajmok, Maršala Tita bb. (Mišićevo, Rata, Đurđin)