rad u Domu zdravlja Subotica

 

Na dan katoličkog Božića (25. 12. 2019.) rad u Domu zdravlja Subotica biti organizovan na sledeći način:

Služba za opštu medicinu:

U vremenu od 07 h do 20 h u gradu će raditi sledeće ambulante – ogr.II (Beogradski put 45), ogr.IV (Karađorđev put 55), ogr.VI (Segedinski put 42) i ambulanta Mali Bajmok, kao i prigradske ambulante Palić i Tavankut (Tavankut od 07 h do14 h).

Zdravstvene stanice Bajmok i Čantavir radiće od 07 h do 20 h, a od 20 h do 07 h ujutru u njima će raditi Služba za hitnu medicinsku pomoć.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i dece (ul.Đure Đakovića):

U vremenu od 07 h do 20 h radiće Odeljenje ginekologije, Odeljenje pedijatrije kao i Razvojno savetovalište.

Dečije ambulante Bajmok, Čantavir i Palić neće raditi.

Ostaje pedijatrijsko dežurstvo u vremenu od 20 h do 24 h u Dečijem dispanzeru.

Stomatološka služba:

Radiće u vremenu od 07 h do 19 h u zgradi Stomatološke poliklinike, kao i u ul.Đure Đakovića.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost (objekat ATD):

Radiće u vremenu od 07 h do 14.30 h.