Uvođenje u vojnu evidenciju

Pozivaju se lica muškog pola rođena 2002.g. i starijih godišta koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se u jave u Centar ministarstva odbrane za lokalnu
samoupravu Subotica ul. Parka Rajla Ferenca br 1, soba br 2.
Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana u vremenu od 9-15 časova u periodu od 13.01.-28.02.2020.g. Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju
treba da ponese ličnu kartu na uvid ili neku drugu javnu raspravu.