KONKURS ZA NABAVKU INTERAKTIVNIH TABLI

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je danas konkurs za finansiranje nabavke opreme – interaktivnih tabli s projektorom za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu obezbeđeno je 70.400.000,00 dinara za tu namenu.

Konkurs je otvoren do 21. januara, a prijave se podnose isključivo onlajn, tj. putem veb-aplikacije Sekretarijata. Interaktivne table s projektorom biće isporučivane i montirane onim redosledom kojim su se ustanove prijavile.

Više informacija u vezi s konkursom i načinom apliciranja možete naći na sledećem linku:

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10359