OBAVEŠTENJA O POSETAMA U BOLNICAMA

Zbog sezone respiratornih infekcija tokom zimskih meseci u Opštoj bolnici Subotica na snazi ograničenje/restrikcija poseta, u smislu da kod pacijenta može da uđe jedan
posetilac, i to u vremenu koje je određeno za posete.
Aktuelna epidemiološka situacija vezana za sezonski grip još uvek ne zahteva zabranu poseta, jer:
– Tokom sezone 2019/2020, na području Severnobačkog okruga nije dokazano prisustvo virusa
influenze.
– U sklopu nadzora nad ARDS, do sada nije registrovan nijedan slučaj.
– Na osnovu podataka iz sentinelnog nadzora sa teritorije Severnobačkog okruga, tokom prve
tri nedelje januara 2020. godine, broj prijavljenih slučajeva oboljenja sličnih gripu (OSG) je
na nivou koji ukazuje na nisku aktivnost virusa gripa.
I pored navedene epidemiološke situacije, Opšta bolnica Subotica nastavlja sa merama ograničenja poseta, iz razloga predostrožnosti. Dalje mere menjaće se u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.