RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije .
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve
godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti  ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu  razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne  samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna
stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.
Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga za
MSPP, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.