Dodatni podsticaji za učesnike ratova od 1990. do 1999. godine u konkursima Pokrajinskog sekretarija

– Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljivaće u okviru svojih podsticajnih mera za razvoj privrede u 2020. godini bespovratna sredstva namenjena povećanju ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Ove godine Sekretarijat je dodatno prepoznao aspekt društvene odgovornosti kad su u pitanju specifične kategorije stanovništva, tačnije učesnici oružanih sukoba u periodu od 1990. do 1999. godine, koji su vršili vojnu i patriotsku dužnost u oružanim akcijama preduzetim radi odbrane srpskog naroda na teritoriji bivše SFRJ, kao i suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti države.

Naime, pravilnicima o dodeli bespovratnih sredstava za konkurse u oblasti privrede, i to mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina, opreme i softvera, za nabavku repromaterijala, podsticaje umetničkim i starim zanatima, za kreativnu ekonomiju, kao i za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u tekućoj godini, predviđeni su posebni kriterijumi na osnovu kojih se daje podstrek učesnicima ratova devedesetih godina.

Do sada su u konkursima Sekretarijata dodatnim brojem bodova posebno stimulisane osobe sa invaliditetom i žene preduzetnice.

Planiran je i potpuno nov konkurs za nabavku računarske opreme ili usluge digitalizacije kako bi se poslovni i proizvodni procesi digitalizovali i inovirali, pri čemu su, takođe, posebno uzeti u obzir vlasnici privrednog subjekta ili odgovorna lica koja su bila učesnici u oružanim sukobima, ili pak ukoliko zapošljavaju učesnike oružanih sukoba u periodu od 17. avgusta 1990. godine do 25. juna 1999. godine.

Isto tako, u 2020. godini velik se značaj pridaje pružanju podrške razvoju socijalne ekonomije na teritoriji Vojvodine, putem finansijske podrške privrednim društvima i preduzetnicima koji zapošljavaju socijalno i materijalno ugrožene kategorije stanovništva ili posluju sa njima, pri čemu su učesnici ratova devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije prepoznati kao posebna kategorija. Status borca će se dokazivati potvrdom nadležnog vojnog odseka Vojske Srbije.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam išao je u domenu socijalne ekonomije korak ispred Zakona o socijalnom preduzetništvu, koristeći njegov nacrt za definisanje koncepta finansijskog podsticaja ne samo onih koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i na koje se odnosi Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, već i drugih privrednih subjekata koji zapošljavaju socijalno ugrožene kategorije, a sa ciljem da se pruži doprinos konkurentnosti privrede, afirmaciji i humanom pristupu unapređenju poslovanja u oblasti socijalne ekonomije.

Pored pomenutih konkursa Sekretarijata planiranih u tekućoj godini, učesnici ratova devedesetih godina, kao posebna kategorija stanovništva, biće dodatno bodovani i u konkursima u oblasti turizma i ugostiteljstva.