Paušalci do 18. februara da plate mesečne obaveze

Preduzetnicima-paušalcima 18. februara ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. Rešenja o utvrđenim poreskim obavezama  preduzetnicima-paušalcima dostavljena su u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.
Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Poreska uprava podseća preduzetnike paušalce da ukoliko do sada nisu preuzeli poreska rešenja, to učine kako bi mogli da ispune svoju zakonsku obavezu u roku. Detaljnije informacije mogu se dobiti pozivom  Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 331 01 11, naći na sajtu www.purs.gov.rs