Dežurstvo u Domu zdravlja

Na Sretenje – Dan  državnosti Srbije, koji se praznuje 15. i 16. februara, a s obzirom da drugi dan praznika pada u nedelju i prebacuje se na ponedeljak – u Domu zdravlja Subotica biti organizovano dežurstvo u dane od 15. do 17. 02. 2020. na sledeći način:
Služba za opštu medicinu – zdravstvena zaštita odraslih
Nijedna ambulanta u gradu i vangradu neće raditi od 15. do 17. 02. 2020.godine, osim ambulante ogr.IV (Karađorđev put 55) u periodu od 07 do 20 h.
Dežurstvo će biti organizovano u Službi za hitnu medicinsku pomoć 24 sata.
Zdravstvene stanice u Bajmoku i Čantaviru organizovaće dežurstvo na isti način kao u gradu.
Služba za zdravstvenu zaštitu dece:
Služba za zdravstvenu zaštitu dece organizovaće dežurstvo od 15. do 17. 02. 2020. u tzv.“Dečijem dispanzeru“ (ul.Đure Đakovića) u vremenu od 8.00 do 24.00 časova. Nakon toga dežura Odeljenje pedijatrije Opšte bolnice Subotica.
Stomatološka služba:
Stomatološka služba organizovaće dežurstvo od 15. do 17. 02. 2020. u tzv.“Zubnoj poliklinici“ (ul.Trg žrtava fašizma) u vremenu od 7.00 do 13.00 časova.