POČINJU SA RADOM OBRAZOVNE USTANOVE I VRTIĆI

Na osnovu procene aktuelne epidemiološke situacije na teritoriji AP Vojvodine, nadležni organi predložili su prestanak privremene obustave rada u školskim i

predškolskim kolektivima počev od 24. februara 2020. godine.
Registrovan je srednji prag intenziteta aktivnosti virusa gripa, dok je broj oboljenja sličnih gripu u opadanju, što ukazuje na to da epidemija jenjava.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u skladu s pristiglim zahtevima osnovnih i srednjih

škola, davaće saglasnost na predlog plana nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada.
Rad u školskim i predškolskim kolektivima počinje u ponedeljak, 24. februara 2020. godine.