Isplata prve rate devizne štednje bivšim štedišama SFRJ počinje 28. februara

Isplata prve rate stare devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ, biće realizovana 28. februara ove godine. 
Republika Srbija je za potrebe realizacije ovog pravnog posla emitovala obveznice u ukupnom iznosu od 87 miliona evra, koje su danas upisane na račune štediša kojima je utvrđeno pravo na isplatu, dok je za isplatu prve rate opredeljeno ukupno 10,89 miliona evra.  Isplata devizne štednje obavlja se na osnovu Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Isplata novca će se vršiti u osam jednakih polugodišnjih rata počev od 28. februara 2020. godine kada dospeva prva rata, zaključno sa 31.08.2023. godine kada dospeva, osma, poslednja rata.  Štediše će u ovoj godini primiti još jednu ratu, i to 31. avgusta.
Iznos od 87,1 miliona evra obuhvata više od 6.400 štediša kojima je utvrđeno pravo na isplatu štednje.
Ovim postupkom Srbija ispunjava svoju međunarodnu obavezu isplate devizne štednje po osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.