NAJAVA PROMOCIJE JAVNIH POZIVA I KONKURSA

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Subotica organizuje prezentaciju javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike
zapošljavanja (APZ) za 2020. godinu, u sredu 11. marta 2020. godine, u 10.30 časova, u Velikoj većnici Gradske kuće.
Prezentacija je namenjena lokalnim poslodavcima i očekuje se prisustvo oko 200 poslodavaca, kao i onih koji tek planiraju da otpočnu samostalnu delatnost.
Promocije javnih poziva/konkursa, predviđenih Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i Programom rada Nacionalne službe za zapošljavanje za tekuću godinu,
organizuje se na nivou svih filijala NSZ, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Javni pozivi/konkursi biće predstavljeni putem prezentacije, uz
diskusiju i pružanje detaljnih informacija učesnicima, poslodavcima i potencijalnim poslodavcima na lokalnom nivou, od strane zaposlenih u Nacionalnoj službi
za zapošljavanje.
Sastancima i prezentacijama prisustvovaće direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno zamenik direktora, kao i članovi Upravnog odbora.