GRANIČNI PRELAZI

Mađarska policija u sredu uveče je saopštila da je dobila informaciju od srpske strane da šest graničnih prelaza od četvrtka, 12.marta od 7 časova neće biti
u funkciji.
To su prelazi Bajmok-Bačalmaš, Rastina-Bačsentđerđ, Bački Vinogradi-Ašothalom, Horgoš2-Reske2, Đala-Tisasiget i Rabe-Kibekhaza.
Granični prelazi Horgoš-Reske, Kelebija-Tompa i Bački Breg-Hercegsanto koji rade 24 sata, biće i dalje otvoreni za saobraćaj.