ZABRANA ULASKA U SRBIJU IZ ZARAŽENIH PODRUČJA

Vlada Republike Srbije 11.03.20202.g. donela je nove mere i precizirala pojedine postojeće, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti

COVID-19.
Doneta je odluka o zabrani javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama. Pod javnim okupljanjem smatra se okupljanje u jednoj zatvorenoj prostoriji sa više od

100 ljudi.
Kada je reč o privremenoj zabrani ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Narodnoj Republici Kini, Republici Koreji i Švajcarskoj,

precizirano je da se ona odnosi isključivo na osobe koje su boravile u provinciji Hubej Narodne Republike Kine, gradu Degu i provinciji Severni Gjongsang

Republike Koreje i kantonu Tićino u Švajcarskoj.
Ostaje na snazi zabrana privremenog ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Italiji i Islamskoj Republici Iran.
Međunarodni putni saobraćaj se preusmerava na glavne granične prelaze i biće privremeno zatvorena 44 manja i povremena granična prelaza.
Međunarodni putni saobraćaj se preusmerava na glavne granične prelaze i biće privremeno zatvorena 44 manja i povremena granična prelaza.
Kada je reč o uslužnim objektima koji se nalaze na tranzitnoj ruti kroz Srbiju i auto-putevima, doneta je odluka da njihovi zaposleni moraju da budu

obezbeđeni zaštitnim sredstvima zbog dolaženja u dodir sa tranzitnim putnicima.
Na osnovu stava epidemiologa, u ovom trenutku nema obustave nastave, ali se nastavlja intenzivno praćenje situacije u vrtićima, školama i na univerzitetima.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je instrukciju svim osnovnim i srednjim školama u zemlji u cilju prevencije širenja eventualne

infekcije.