Nacionalna služba za zapošljavanje obustavlja neposredan rad sa strankama

Nacionalna služba za zapošljavanje obustavlja  neposredan rad sa strankama. U narednom periodu neće postojati mogućnost ličnog prijavljivanja na evidenciju

tražilaca zaposlenja. Obustavlja se prijem zahteva za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja. Korisnici usluga će sva prava moći da ostvare po

uspostavljanju redovnog poslovanja. Svi klijenti se upućuju na alternativne oblike komunikacije (telefon ili mejl).

Centrala Filijale – 024/644-600 Informacije su dostupne u periodu od 8.00 do 14.30 časova