NOVE MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

18. marta od 10 časova u svim urbanim sredinama zabrana izlaska starijim osobama od 65 godina, ukoliko imaju bilo kakvih potreba neka se obrate svojim bližnjima ili lokalnoj samoupravi . U seoskim sredinama zabrana izlaska osobama starijim od 70 godina.
Od 20 časova do 5 sata ujutro zabrana kretanja svim licima. Za osobe koji imaju zabranu izlaska biće obezbeđeno pod posebnim uslovima snabdevanje. Vojska preuzima pod kontrolu granične prelaze, migranstske kampove, bolnice. Policija će proveravati one koju su izolaciji.
Izborni proces se prekida do završetka vandrednog stanja.
NBS stavila moratorijum na kamate i kredite, a vlada donela odluku da se ne moraju plaćati računi za februar, mart i april mesec i oni se prolongiraju. Plate se neće smanjivati u državnom sektoru, a svim zaposlenima u zdravstvenom sektoru se povećavaju plate za 10% od 1. aprila.