Informacija iz bolnice

Obaveštavamo građane Subotice da obzirom na promenu rada ambulanto polikliničke službe, informacije o svojoj bolesti mogu dobiti na dole navedene brojeve telefona:

1. Kardiologija 065 915 5204 2.

2. Gastroenterologija 065 915 5332 3.

3. Pedijatar 065 915 5321

4. Endokrinologija 065 915 5204

5. Nefrologija 065 915 5204

6. Ortopedija 065 915 5335

7. Ginekolog 065 915 5110

8. Onkologija 065 915 5217 9.

9. Infektivno 065 915 5103

10. Pulmologija 065 915 5086

11. Hirurgija 065 915 5092

12. Psihijatrija 065 915 5098

13. ORL 065 915 5052

14. Očno 064 232 2453

15. RTG 024 625 535

16. Laboratorija 065 915 5296

17. Urologija 065 915 5284

18. Transfuzija 065 915 5327

19. Rehabilitacija 065 915 5262