NAREDBA O SKRAĆIVANJU RADNOG VREMENA

Gradski štab za vanredne situacije, na svojoj drugoj vanrednoj sednici održanoj dana 18.3.2020.g. doneo je NAREDBU O SKRAĆIVANJU RADNOG VREMENA Skraćuje se radno vreme svih ugostiteljskih objekata (kafići, restorani, pekare, kladionice i sl.), kao i svih objekata u kojima su obavlja delatnost trgovine na teritoriji Grada Subotice do 18 časova. Ova naredba primenjuju se od 19.3.2020.g. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa i nadležni sekretarijati Gradske uprave.