Gradsko veće Grada Subotice na 180. sednici održanoj dana 06.04.2020.g. donelo je odluku

Gradsko veće Grada Subotice na 180. sednici održanoj dana 06.04.2020.g. donelo je odluku

Zakupci poslovnih prostora u svojini Grada Subotice, kojima je naredbama Gradskog štaba za vanredne situacije ili odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano za proglašeno vanredno stanje, zabranjeno obavljanje delatosti za vreme trajanja vanrednog stanja, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za poslovne prostore počev od zakupnine za mesec april 2020.g, zaključno sa mesecom u kome se ukida vanredno stanje proglašeno na teritoriji Republike Srbije.

Zakupci koji su oslobođeni plaćanja zakupnine, po ovoj Odluci, zadužiće se za režijske troškove.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora zaključeni između Grada Subotice i zakupaca koji su oslobođeni plaćanja zakupnine ovom Odlukom, tretiraće se kao ugovori o davanju na korišćenje poslovnog prostora bez naknade, za vreme definisano u tački I ove odluke.

Zakupci poslovni prostora koji nisu oslobođeni plaćanja zakupnine ovom odlukom, svoje obaveze po računima za zakup poslovnog prostora za period od 1.4.2020.g. do kraja meseca u kome se ukine vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije mogu izmiriti do 31.12.2020.g.

Za obaveze plaćanja zakupa koje nastanu u periodu od proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije do ukidanja vanrednog stanja neće se obračunavati zakonska zatezna kamata od dana dospeća obaveze plaćanja zakupa do 31.12.2020.g.