Obaveštenje Gradskog štaba za vanredne situacije

 

Jedinice lokalne samouprave i u uslovima aktuelnog vandrednog stanja, obezbeđuju uslugu pomoći u kući korisnicima uz preduzimanje adekvatnih mera zaštite koje se primenjuju u aktuelnoj situaciji. Potreba za pružanjem usluge pomoći i nege u kući sada je dodatno naglašena, ne samo kroz stalnu komunikaciju sa ustanovama  koje pružaju usluge socijalne zaštite i Udruženjima  građana, nego i na druge načine koji će pomoći da se pruži pomoć korisnicima u kontinuitetu.

Obaveštavamo, zato, građane kojima je potrebna usluga pomoći i nege u kući, a koju su neposredno ugovorili sa drugim licem (bilo da je reč o srodniku, o pružanju usluge po osnovu Ugovora i dr.) da se radi izdavanja  potrebne dozvole pružaocu usluge za kretanje u vreme policijskog časa,  potrebno da se lica kojima je pomoć potrebna zahtevom obrate lokalnoj samoupravi i dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

Zahtev, dakle, podnose lica kojima je pomoć potrebna, odnosno najbliži srodnik ili staralac ukoliko lica kojima je pomoć potrebna nisu u mogućnosti da to učine zbog svog zdravstvenog stanja. U samom zahtevu obrazlažu hitnost potrebne pomoći, navode lice koje pruža pomoć i vreme u toku dana kada će pomoć biti pružena. Uz zahtev prilažu kopiju lične karte za sebe i za pružaoca usluge, medicinsku ili drugu dokumentaciju (rešenje za tuđu negu i sl.) kojom dokazuju potrebu za pomoć.

Jedinica lokalne samouprave nakon provere dokumentacije dostavlja zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će nakon provere dostavljati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Zahtevi se podnose lično na adresu Subotica, Trg slobode br.1 radnim danom do 14 časova ili elektronski putem na mejl socijalnazastita@subotica.rs . Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na telefon 064-86-20-822, od sutra  07.04.2020.godine od 8-14 časova.

Gore navedeno se ne odnosi na građane kojima uslugu pomoći i nege u kući pružaju Gerontološki centar ili Karitas Subotica.

Obaveštavamo, takođe, roditelje kojima je pravosnažnom sudskom presudom regulisano viđenje sa detetom u terminima koji ulaze u vreme trajanja policijskog časa, a nisu postigli međusobni dogovor u interesu deteta te im je potrebna dozvola za kretanje, da se zahtevom obrate Centru za socijalni rad Grada Subotice,  na mejl centarsubotica@csrsu.org.rs ili suboticacsr@minrzs.gov.rs  ili na telefon 024/548-220 radnim danima od 8-13 časova. Uz zahtev je neophodno dostaviti pravosnažnu presudu.