U SUBOTICI POČELA DOSTAVA PAKETA PENZIONERIMA SA NAJNIŽIM PRIMANJIMA

– Svakodnevno, 24 časa vodimo brigu o životima i zdravlju svih svojih sugrađana, a danas krećemo sa

pripremom blizu deset hiljada paketa  namenjenih penzionerima sa najnižim primanjima, na teritoriji

Grada Subotice, najavio je Gradonačelnik Grada Subotice Bogdan Laban, koji ujedno i komandanduje

Gradskim štabom za vanredne situacije. Paketi  sadrže osnovne životne namirnice i oni će, počev od

sutra, biti deljeni preko volontera grada Subotice  penzionerima  po Mesnim zajednicama, na njihove

kućne adrese. Kako ističe Laban, podela paketa socijalno ugroženom stanovništvu i korisnicima Narodne

kuhinje funkcioniše dobro, baš kao i podela zaštitne opreme.

– Ono što mogu da istaknem je da smo se dobro organizovali, svi kontakt centri funkcionišu bez problema,

kako  kontakt centar formiran u okviru Gradske uprave za pomoć u dostavi najstarijim sugrađanima, tako i

kontakt centri koji su formirani po zdravstvenim ustanovama, ali i oni nastali na bazi dogovora sa

lekarima iz privatne prakse – ističe Laban, i dodaje da su na taj načun građani pokriveni informacijama

i po pitanju svog zdravstvenog stanja, ali i po pitanju pomoći u dostavi onoga što im je najpotrebnije u

uslovima zabrane kretanja.

Ustanove socijalne zaštite, privatne gerontološke centre i Udruženja građana u oblasti socijalne zaštite

Grad je snabdeo zaštitnim maskama i sredstvima za dezinfekciju,  uporedo radeći na svakodnevnoj i

pojačanoj dezinfekciji javnih površina, posebno onih najfrekventnijih i onih u okolini zdravstvenih

ustanova u ustanova u kojima borave stari.

– Na usluzi smo građanima danonoćno i pokušavamo na najbolji način da pomognemo svima. Pomoć stiže na

kućne adrese, pa apelujem na sve sugrađane na neophodnost da  se svi ponašamo prema preporukama koje su

nam date i imamo što manje socijalnih kontakata ukoliko želimo da ovu bitku što pre dobijemo- istakao je

gradonačelnik Subotice.