Omogućena redovna isplata socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je i u vanrednom stanju

i proglašenoj pandemiji zarazne bolesti COVID-19, maksimalnim angažovanjem svih

raspoloživih ljudskih resursa, zaključno sa 14.04.2020. godine obradilo podatke

za 449.614 korisnika socijalnih davanja za mart 2020. godine, unelo u sistem za plaćanje

Uprave za trezor Ministarstva finansija i time omogućilo redovnu isplatu prava u

skladu sa zakonom.

S tim u vezi, očekivane isplate korisnicima socijalnih davanja su:

– Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje

korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec mart dana 21.04.2020. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec mart dana 21.04.2020. godine

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne

nege deteta

za mesec mart dana 22.04.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec mart dana 22.04.2020.godine

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec mart dana 21.04.2020.godine