Tretman protiv krpelja


Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa preduzećima „Oris“  iz Sombora i


”Eko Dez” iz Beograda, obaveštava javnost o sledećem:


Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 24. do 30. aprila


2020. godine.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da


košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom


intervalu od 48 sati.


Lokacije predviđene za tretman:

Суботица:

Park Дудова шума

Околина стадиона „Спартак“ и Александровачка бара

Парк Прозивка

Парк Ћирила и Mетодија

Парк Рајхл Ференца

Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno


ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)

Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac


(oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)

Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje


(Čordaški put  (Jovana Mikića ) – Kruševačka)

Sportski tereni i igralište sa okolnim javnim zelenim površinama u MZ Aleksandrovo (oivičeno


ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)

Dečije igralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Aleksandrovo)

Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Aleksandrovo )

Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Aleksandrovo)

Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Aleksandrovo)

Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)

Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)

Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)

Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)

Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ


Ker)

Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)

Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)

Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)

Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)

Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska  (MZ Gat)

Dečije igralište  i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmok)

Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmok)

Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)

Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)

Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)

Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)

Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)

Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)

Dečije igralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)

Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )

Dečije igralište u ulici  Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)

Dečije igralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)

Dečije igralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)

Пољана код фабрике „Север“

Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i


ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)

Остале мање јавне зелене  површине  i dečija igrališta у градским МЗ


Палић:

Велики Парк

Обала од Женског до Мушког штранда

Летња позорница

Околина Крвавог језера

Dečije iгралиште  на тргу Ласла Мађара

Dečije iгралиште  u ulici Daruvarska

Улица Зеленгорска

Околина хотела „Спорт“

Пољана око ресторана „Брвнара“ и „Фонтана“

Пољана код метеролошке станице


Келебија:

Околина Мајдана

Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja


Bikovo:

Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante


Čantavir:

Javna zelena površina na trgu Petefi brigade sa pijačnim trgom

Dečije igralište u ulici  Lenjinova – Senćanska

Dečije igralište u ulici  Pionirska – 8. marta

Izletište Siget („Ostrvo“)


Bačko Dušanovo:

Dušanovački park  –  ugao ulice Ive Lole Ribara i Školske ulice

Izletište Žablje ostrvo


Višnjevac:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Mala Bosna:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Mišićevo:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Đurđin:

Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici


Vladimira Nazora


Bajmok:

Javne zelene površine na Trgu M. Tita

Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put

Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod kanala)

Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod škole)


Donji Tavankut:

Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića


Ljutovo:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Novi Žednik:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Stari Žednik:

Dečije igralište i okolna javna zelena površina


Za sve dodatne informacije obratite se Emini Salapuri, e-mail: emina.salapura@oris.rs


telefon:066/499-500.

Šef Službe za komunalne poslove

Goran Išpanović