NAREDBA O POČETKU RADA

Gradski štab za vanredne situacije, na osmoj vanrednoj sednici održanoj dana 27.4.2020.g. donosi

N A R E D B U

I

1. Dozvoljava se privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima da na teritoriji Grada Subotice, počev od 27. aprila 2020.g. obavljaju delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanje i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno.

2. Pravna lica i preduzetnici mogu nastaviti obavljanje delatnosti navedenih u prethodnom stavu pod uslovom da u obavljanju navedenih delatnosti budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga(ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji su sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

3. Mere iz pretodnog stava sprovode se u skladu sa Instrukcijama za rad teretana i fitnes klubova u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta i Instrukcijama za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 koje su sastavni deo ove Naredbe.

4. Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu, od 27. aprila 2020.g, nastaviti sa priređivanjem igara u objektima čija površina nije veća od 400 m2 pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica najmnje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, kako od strane zaposlenih, tako i od korisnika usluga, bez mogućnosti posluživanja hrane, odnosno pića) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji su sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

II

 

Ova naredba primenjuju se od 27.4.2020.g.

Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće nadležne inspekcije.

 

III

 

Ovu naredbu objaviti u Službenom listu Grada Subotice i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

Komandant štaba za vanredne situacije

 

Gradonačelnik Bogdan Laban