Rad Doma zdravlja u vreme praznika

U dane predstojećih prvomajskih praznika, rad u Domu zdravlja Subotica biti organizovan na sledeći način:

Služba za opštu medicinu:

Tokom praznika, od  01. do 03. 05. 2020., u periodu od 7.00 do 18.00 h radiće zdravstvena ambulanta ogr.IV (Karađorđev put 55, Subotica) i  zdravstvena stanica Čantavir. 
Dežurstvo će obavljati Služba za hitnu medicinsku pomoć tokom 24 sata, u ul. Petefi Šandora 24, Subotica i u zdravstvenoj stanici Bajmok.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece:

Služba za zdravstvenu zaštitu žena:

Obavlja dežurstvo u ul. Đure Đakovića 14 – u petak od 07.00 do 18.00 h, u subotu od 07.00 do 13.00 h i u nedelju od 07.00 do 13.00 h.

Stomatološka služba:

Tokom praznika obavlja dežurstvo u zgradi Zubne poliklinike, Trg žrtava fašizma 16, u vremenu od 07.00 do 13.00 h.

NAPOMENA:

Covid-19 ambulanta (za pacijente sa respiratornim tegobama) u ul. Harambašićeva 2, Subotica (ATD), radiće svaki dan praznika od 00.00 do 24.00 h, a od ponedeljka svaki dan od 07.00 do 22.00 h.    
(Brojevi telefona:   024/546
Tokom praznika obavlja dežurstvo u ul. Đure Đakovića 14 – Dečiji dispanzer od 00.00 do 24.00 h
-104;   065-9185577;    065-9155538;    065-9185578   i   065-9185602)