Krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima

Po Programu koji je usvojila Vlada RS na osnovu predloga Ministarstva privrede preko Fonda za ravoj odobravaju se krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Covid -19. Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Obaveštavamo sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev za odobrenje kredita, da im stojimo na raspolaganju za savetodavne usluge u vezi sa popunjavanjem prijave i kompletiranjem prateće dokumentacije.

Realizacija Programa vrši se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara. Mnistarstvo privrede i RRA Panonreg upućuju poziv privrednim subjektima da maksimalno iskoriste ovaj vid kreditne podrške i još jednom apeluje na politiku solidarnosti kako bi se što lakše prebrodio ovaj period smanjene privredne aktivnosti koji je prouzrokovan pandemijom COVID – 19.

Kancelarija RRA Panonreg se nalazi u zgradi Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15. Telefon u kancelariji je 024/554-107. Detaljne

informacije o Programu se mogu dobiti i na sajtu www.panonreg.rs