Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra punoletnim državljanima Srbije, počeće 15. maja a trajaće do 5. juna 2020. godine.
Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je da će prijava biti veoma jednostavna i brza, a nakon čega građane najkasnije 1. juna očekuje i uplata novca.
“Primaoci penzija i novčane socijalne pomoći ne moraju da se prijavljuju, a za njih će isplate krenuti već od 15. maja. Ovo je samo jedna od ekonomskih mera
u okviru našeg programa podrške privredi i građanima usled pandemije virusa korona. Zaposleni u privatnom sektoru su prošlog četvrtka dobili prvu minimalnu
zaradu, a ovog petka krećemo sa isplatom 100 evra, najpre primaocima penzija i novčane socijalne pomoći”, istakao je Mali.
Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti.
Ostali punoletni građani Republike Srbije, koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, mogu da se prijave putem
portala Uprave za trezor, ili putem kontakt – centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja.Ukoliko državljanin nema tekući
račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun. Nakon toga, račun će automatski biti
otvoren, bez ikakvih troškova. Nakon što državljanin podigne novac, namenski račun će biti ugašen.