Posete u gerontološkim centrima i domovima za stare

Posete u gerontološkim centrima i domovima za stare, koje su bile zabranjene zbog epidemije koronavirusa, od danas su ponovo dozvoljene. Posete korisnicima, koje moraju biti unapred  dogovorene i zakazane, mogu se realizovati svakim danom, u povoljnim vremenskim uslovima (temperatura iznad 18 stepeni) bez kiše i vetra, u periodu od 10 do 18 časova, u okviru dvorišta ustanove/organizacije. Korisnik može imati posete dva puta sedmično, a u zavisnosti od njegove želje i zdravstvenog stanja, poseta može trajati najduže 15 minuta. Na ulasku u dvorište ustanove posetiocima se vrši provera temperature i drugih simptoma bolesti Covid-19. Licima koji imaju neke simptome, zabranjen je ulaz, dok se ostalima na ulazu u dvorište obavezno vrši dezinfekcija ruku, obuće, a tokom trajanja posete i korisnik i posetilac moraju nositi zaštitne maske, a posetilac obavezno mora imati i vizir i držati se propisane distance od najmanje dva metra. Obaveza zaposlenih jeste da posetioce i korisnike dovode do mesta posete i nazad, kao i da budu prisutni tokom trajanja posete (koristeći zaštitnu opremu) u cilju sprečavanja direktnog kontakta korisnika i posetioca.  Posetioci ne mogu da se kreću po ustanovi već isključivo da budu samo na mestu koje je unapred određeno za posetu, u okviru dvorišta, gde je obezbeđen prostor za sedenje za najviše tri osobe – korisnik i najviše dva lica koja dolaze u posetu. Mesto za posete obavezno mora biti dezinfikovano i pre i nakon realizovane posete. Ove instrukcije objavljene su na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.