ZABRANA POSETA U GERONTOLOŠKOM

Na osnovu člana 42. stav 1 tačka 3.4. Zakona o državnoj upravi  pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zbog novonastale epidemiološke situacije i u cilju sprečavanja širenja COVID-19 nalaže zabranu poseta korisnicima usluga u sistemu socijalne zaštite.
U sva tri objekta Gerontološkog centra Subotica sve zakazane posete se otkazuju do daljnjeg.
Svi srodnici koji su dobili termine će o tome biti pismeno obavešteni.