POČINJE NAPLATA SVIH KREDITA

posle tri meseca zastoja u otplati kredita, danas ističe moratorijum i banke nastavljaju redovnu naplatu mesečnih rata.
Svi oni koji su stopirali svoje zajmove, od jula mogu očekivati da im banka ponovo “skida” sa računa mesečno zaduženje, i to istog datuma kao i pre moratorijuma. Iznos
je nešto uvećan, za kamatu koja je obračunata u protekla tri meseca, a zatim raspoređena na broj preostalih rata.
Klijenti banaka koji su u martu prihvatili ponudu za tromesečni moratorijum imaju, zapravo, tri mogućnosti kada je reč o nastavku otplate kredita. Pored izmirivanja
obaveza prema predviđenom planu uz produžetak otplate za tri meseca i raspoređivanja kamate na broj preostalih rata, oni koji nisu u finansijskim teškoćama mogu i
odmah da plate tri “preskočene” rate ili samo kamatu za prethodna tri meseca.