DOZVOLJENE POSETE U GEROTOLOŠKOM CENTRU

Nakon odluke nacionalnog Kriznog štaba, a na osnovu mišljenja epidemiologa, posete u gerontološkim centrima i domovima za stare na teritoriji Republike Srbije, koje su bile zabranjene zbog epidemije korona virusa, od danas ponovo su dozvoljene. Prema donetoj instrukciji posete korisnicima se moraju unapred dogovoriti i zakazati.
Formular za zakazivanje poseta u tri doma Gerontološkog centra Subotica može se preuzeti sa adrese www.gerontoloski.rs.
Popunjen formular se zatim šalje na email adresu: gcposete@gmail.com u periodu od ponedeljka do četvrtka, dok bi rodbina petkom dobijala potvrdu o datumu i vremenu posete, koje bi se realizovale u toku radnih dana u periodu od 10 do 18 h u povoljnim vremenskim uslovima (temperatura iznad 18 stepeni) bez kiše i vetra, u okviru dvorišta sva tri domska objekta.
Korisnik posete može imati dva puta sedmično, a u zavisnosti od njegove želje i zdravstvenog stanja, može trajati najduže 15 minuta po poseti.
Na ulasku u dvorište Ustanove posetiocima se vrši provera temperature i drugih simptoma bolesti Covid 19. Licima koji imaju neke simptome biće zabranjen ulaz, dok se ostalima na ulazu u dvorište obavezno vrši dezinfekcija ruku, obuće (dezobarijera), a tokom trajanja posete i korisnik i posetilac moraju nositi zaštitne maske i
rukavice, a posetilac obavezno mora imati i vizir i držati se propisane distance od korisnika od najmanje 2 metra.
Obaveza zaposlenih jeste da posetioce i korisnike dovode do mesta posete i nazad, kao i da budu prisutni tokom trajanja posete (koristeći zaštitnu opremu) u cilju
Sprečavanja direktnog kontakta (dodirivanje, grljenje, pozdravljanje) korisnika i posetioca.
Posetioci ne mogu da se kreću po Ustanovi već isključivo da budu samo na mestu koje je unapred određeno za posetu, u okviru dvorišta, gde je obezbeđen prostor za
sedenje za najviše tri osobe – korisnik i najviše dva lica koja dolaze u posetu. Mesto za posete obavezno mora biti dezinfikovano i pre i nakon realizovane posete.