Služba otvorena zaštita

 

Služba Otvorena zaštita predstavlja vid vaninstitucionalnog zbrinjavanja starih osoba kao i osoba sa invaliditetom u stanju socijalne potrebe. U svom sastavu ima sledeća odeljenja: Pomoć u kući i negu i Gerontološke klubove, a u okviru ovog odeljenja osnovani su i Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije i Psihološko savetovalište. Otvorena zaštita je oblik socijalne zaštite koji je finansiran od strane lokalne samouprave.

Uslugu je u 2019. godini pružana u svim gradskim Mz i Paliću, i u prigradskim u Bajmoku, Đurđinu, Maloj Bosni. Na terenu su angažovane medicinske sestre i negovatelji, kao i gerontodomaćice koje pomažu u održavanju higijene prostora naših korisnika. U 2019. godini ukupan broj ostvarenih sati usluge pružanja pomoći I nege u kući iznosio je 57325 sati .

Gerontološki centar iz Subotice u svom sastavu ima deset gerontoloških klubova, šest na teritoriji Grada Subotica I 4 u prigradskim MZ. U junu 2019.godine završena je adaptacija kluba Centar 1, a u aprilu 2020. godine adaptacija kluba Centar 2.

U 2019.godini Gerontološki centar je imao 7900 članova gerontoloških klubova. Uslugu ručka, pranja i peglanja veša, frizerske, pedikirske i manikirske usluge i masažu, rehabilitacija u Amblanti za fizikalnu medicinu u Domu dudova šuma.

Pored aktivnost i usluga koje su organizovane u klubovima, svakodnevno članovi dolaze na kafu, čaj i druženje, čitanje dnevne i nedeljne štampe na srpskom i mađarskom jeziku.

U okviru Dnevnog centra i savetovališta za osobe obolele od demencije organizuju se grupne aktivnosti, dva puta sedmično, u trajanju od po dva sata. Ove aktivnosti imaju za cilj da se kroz aktivno učešće korisnika usluga identifikuju njihovi preostali psiho-fizički potencijali, te da se kroz organizovane aktivnosti radi na ublažavanju i odlaganju simptoma bolesti.

U klubu Kervaroš postoji :

Psihološko savetovalište namenjeno članovima klubova i članovima njihovih porodica, gde članovi mogu svakodnevno da zakažu i obave razgovor sa psihologom službe kao I

Dnevni centar I savetovalište za osobe obolele od demencije.