Szabadka Város Aratási és Terménybetakarítási Törzskara felszólítja a lakosságot a tűzgyújtási tilal

 

 

Szabadka Város Aratási és Terménybetakarítási Törzskara felszólítja a lakosságot a tűzgyújtási tilalom betartására

Szabadka Város Aratási és Terménybetakarítási Törzskara arra figyelmeztet, hogy a tűzvédelmi törvény 50. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 111/09, 20/15 és 87/18-más törv.) és a vetés és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és csatornák mezei károk elleni védelméről szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 38/15 és 29/18 száma) értelmében nyílt téren tilos a tarló, a szemét és a növényi hulladék égetése, a tilalom megszegéséért pedig magas pénzbírságot kell fizetni, ami a cégek esetében 300.000-től 1.000.000 dinárig, a magánszemélyek esetében pedig 5.000-től 75.000 dinárig terjed.

Emellett az a személy, aki az említett tilalom megszegésével tűzkárt okoz, köteles a tűzoltóegységnek megtéríteni a bevetés költségeit, ha pedig a tűzgyújtással veszélyeztették a személyi és vagyoni biztonságot, a felelősök ellen megfelelő bűnvádi eljárás indul.

Megkérjük a lakosságot, hogy tartsák be a tűzgyújtási tilalmat és nyílt téren ne égessenek szemetet és növényi hulladékot, hogy ne sodorják veszélybe sem maguk, sem mások testi épséget, illetve a vagyon biztonságát. A belügyi szervek, az önkéntes tűzoltóság és a mezőőri szolgálat fokozott ellenőrzést végez a szabálysértések felderítése érdekében, és a tilalmat megszegők ellen a törvénnyel előírt valamennyi intézkedéssel fellépnek.

Szabadka Város 2020. Évi Aratási és Terménybetakarítási Törzskara

A törzskar elnöke:

Bognár Pásztor Hajnalka s.k.