EvropskI dana borbe protiv trgovine ljudima

Povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima – 18. oktobra, u petak, 16. oktobra 2020. godine, u 11.00 časova
u Plavoj sali Gradske kuće Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice predstaviće rezultate ankete učenika
Osnovne škole „Sečenji Ištvan“ na temu „Koliko znaš o trgovini ljudima“.