BEZ GASA i GREJANJA SUTRA CEO GRAD

Na osnovu obaveštenja JP Srbijagas – a da će radi sanacije oštećenog gasovoda na svom transportnom sistemu privremeno obustaviti isporuku prirodnog gasa za Grad
Suboticu, JKP Suboticagas obaveštava sve svoje potrošače na teritoriji Grada Subotica, Kelebije i Palića da iz napred navedenog razloga neće imati gasa u četvrtak
29.10.2020. godine u vremenu od 09:00 do 21:00 časova, za koje vreme će JP Srbijagas izvoditi radove na sanaciji.