DOM ZDRAVLJA – VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE SUBOTICE

Obaveštavamo naše sugrađane da zbog otežane epidemiološke situacije u Gradu i okolini, kao i povećanog broja pacijenata koji se javljuju sa respiratornim tegobama odnosno siptomima na Covid – Sars -19 povećavamo broj lekara koji će primati ove pacijente u takozvanoj Respiratornoj ambulanti na adresi Subotica, Harambašićeva 2. (Telefoni respiratorne ambulante: 024/546-104 i 065-9185578).

Iz ovih razloga je neophodno da se zaposleni specijalisti interne medicine u Domu zdravlja Subotica privremeno presele na drugu adresu i to u Zdravstvenu ambulantu „Gat“ na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22. Specijalisti interne medicine radiće u dve smene i to od 7.00 do 20.00 časova svakog radnog dana osim subote i nedelje gde će se primati pacijenti kod internista na uobičajeni način kao do sada.

Specijalisti interne medicine radiće na adresi Subotica, Ruđera Boškovića 22 (Zdravstvena ambulanta „GAT“) počev od 18.11.2020. Telefon na koji pacijenti mogu pozivati specijaliste interne medicine je 024/4562-656.

Doktori medicine iz ambulante „Gat“ privremeno će raditi u Zdravstvenoj ambulanti broj 2. na adresi Subotica, Beogradski put 45. Pacijenti Zdravstvene ambulante „Gat“ mogu da se jave u najbližu zdravstvenu ambilantu.