Parancsat

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 87/18 száma) alapján és COVID-19 fertőző betegség járvánnyá nyilvánításáról szóló paranccsal kapcsolatban (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 37/20 száma) a válságkezelő városi törzskar a 2020.11.17-én megtartott 16. rendkívüli ülésén meghozta a következő

PARANCSOT

I.

1. A közterületeken, zárt térben a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében a polgárok kötelesek védősmaszkot viselni, és azoknak, akik nem egy háztartásban élnek, be kell tartaniuk az egymás közti legalább másfél méteres távolságot, vagyis minden 4 m2-en egy személy tartózkodhat.

2. A közterületeken, nyílt téren, ha két személy között nem tartható be a legalább másfél méteres távolság (üzletek, gyógyszertárak előtt, autóbusz megállókon stb.), kötelező a védőmaszk viselése.

3. A közúti és vasúti közösségi közlekedésben kötelező a védőmaszk viselése.

4. A Szerb Köztársaság Kormányának rendelete (az SZK Hivatalos Közlönyének 138/2020 száma) szerint 2020. november 17-étől 2020. december 1-jével bezárólag a vendéglátó-ipari létesítmények, üzletek, bevásárlóközpontok és más kiskereskedelmi árusító helyek, színházak és mozik, játék- és fogadótermek nyitvatartási ideje oly módon korlátozódik, hogy 21.00 órától a következő nap reggel 05.00 óráig zárva kell tartaniuk, ami alól kivételt képez a gyógyszerárak nyitva tartása, a benzinkutak üzemanyag-árusítási és az éttermek étel-kiszállítási tevékenysége.

5. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre is alkalmazni az egészségre és biztonságra hatást gyakorló valamennyi óvintézkedést, de különösen azokat, amelyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezését szolgálják (a munkafolyamatok megszervezésével biztosítani kell az egy térben tartózkodók számának korlátozását, a szociális távolságtartást, illetve a két személy közötti legalább 2 méteres távolságot, üveg-, műanyag-, vagy hasonló védelmi paravánt kell alkalmazni, a helyiségeket és a padlózatot, a bútorokat, gépeket, szerszámokat és berendezéseket kötelezően fertőtleníteni kell minden egyes vendég után, és a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést ill. arcmaszkot kell viselniük) és erre vonatkozóan külön tervet kell készíteniük, amely része a kockázatfelmérésről szóló okiratnak, amit a munka- és egészségvédelmi törvénynek és előírásoknak megfelelőn kell meghozni.

6. A kiskereskedelemmel foglalkozó jogi személyek és vállalkozók, melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek biztosítani, hogy az üzletbe ne lépjenek, illetve abban ne tartózkodjanak olyan személyek, akik nem viselnek védőmaszkot.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jogi személyek és vállalkozók kötelesek egy személyt (korona-felelőst) kijelölni, aki a védőmaszk-viselési kötelezettség betartásáért felel, kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, kiknek legfeljebb három alkalmazottjuk van.

7. A zárt térben tartott nyilvános kulturális eseményeken legfeljebb 100 látogató tartózkodhat egyidejűleg, és csak oly módon, hogy minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük.

A szabadtéri kulturális események esetében legfeljebb 100 látogató egyidejű jelenléte engedélyezett, de a látogatóknak be kell tartaniuk az egymás közötti legalább másfél méteres távolságot, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük.

A jelen parancsban foglalt intézkedések betartása felett Szabadka Város Közigazgatási Hivatala gyakorol felügyeletet a felügyeleti titkárság és az illetékes köztársasági felügyelőség révén.

II.

A jelen parancs 2020.11.17-én lép hatályba.

III.

A jelen parancsot közzé kell tenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában és a tájékoztatási eszközök révén.

Szabadka Város Válságkezelő Törzskarának

parancsnoka

Stevan Bakić