Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: Sankcionisati pozive na nasilje

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: Sankcionisati pozive na nasilje

Samo nekoliko dana nakon što je naša javnost saznala da su kriminalni klanovi pripremali atentat na predsednika Aleksandra Vučića, oglašava se i političko krilo takvih

zločinačkih ambicija, oličeno u Srđanu Nogu. Njegova poruka da će predsednik i njegovi najbliži dočekati „tragičan kraj“ je vrhunac neprekidne kampanje pozivanja na

nasilje i crtanja mete čestitoj porodici Vučić.
U proteklom periodu sam nekoliko puta reagovao u javnosti i skretao pažnju sugrađana na ove neprihvatljive poruke mržnje, koje stižu iz prilično marginalnih, ali

opasnih političkih krugova u Srbiji. Opasnih jer su stavljeni u službu ozbiljnih neprijateljskih interesa, čiji su finansijski i politički kapaciteti da napadnu našu

zemlju, gotovo neiscrpni.
Vreme je za odlučnu akciju države. U sklopu borbe sa kriminalom i korupcijom mora se stati na put i političkim sponzorima, podstrekačima na nasilje, koji napadaju

ustavni poredak zemlje. Ne sme se potceniti ozbiljnost ovakvih pretnji, niti značaj njihove sinhronizovanosti. Pozivam organe zakona i reda da istraže sve ovakve

opasne izjave i one koji su ih izrekli sankcionišu, u skladu sa zakonom. Šta to Nogo zna i u ime koga izgovara najgnusnije pretnje? To je pitanje na koje mora da

odgovori državi Srbiji.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić