Štab za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije grada Subotice na 19. vanrednoj sednici održanoj  26.11.2020.godine, doneo je:
Z A K Lj U Č A K
kojim se predlaže  gradonačelniku Grada Subotice da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji grada  Subotice
1.Štab za vanredne situacije na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoja nepovoljne situacije na području ugroženom opasnošću izazvanom širenjem epidemije

zarazne bolesti COVID 19 predlaže gradonačelniku Grada Subotice  da proglasi vanrednu situaciju na celoj teritoriji grada Subotice radi daljeg sprovođenja preventivnih

mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.
Na osnovu dostavljenog izveštaja Zavoda za javno zdravlje Subotica i zbog naglog povećanja broja zaraženih, kao i zbog izrazito nepovoljne epidemiološke situacije na

teritoriji grada Subotice , predlaže se gradonačelniku grada Subotice da proglasi vanrednu situaciju.
2.Štab će redovno informisati i obaveštavati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje, kao i o prestanku opasnosti zbog

kojih je vanredna situacija proglašena.