Vesti iz Doma zdravlja

Zbog reorganizacje Doma zdravlja sledeće zdravstvene ambulante opšte medicine neće raditi:
1.Studentska ambulanta (Marije Vojnić Tošinice bb, Subotica)
2.Ambulanta Zorka (Sutjeska bb, Subotica)
3.Ambulanta Radanovac (Venac bratstva jedinstva 121, Subotica
II
1.Ambulanta ogr.I (Kumičićeva 4, Subotica) radi isključivo kao Respiratorna trijažna ambulanta (COVID-19 ambulanta)
2.U ambulanti ogr.III (Ruđera Boškovića 22, Subotica) rade samo specijalisti interne medicine
Pacijenti koji se leče u navedenim ambulantama mogu se obratiti u bilo koju gradsku ili vangradsku ambulantu opšte medicine.
Mole se svi pacijenti sa respiratornim tegobama da se javljaju isključivo u COVID-19 ambulante u Službi za specijalističko-konsultativnu delatnost (ATD), Harambašićeva

2, Subotica i  Ambulantu ogr.I, Kumičićeva 4, Subotica, koje rade svaki dan u nedelji od 07.00-22.00 h.
Deca sa respiratornim tegobama primaju se u COVID-19 ambulanti u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, Đure Đakovića 14, Subotica (prizemlje-desno), svaki dan u nedelji u periodu od 07.00-24.00 h.