Obaveštenje o režimu saobraćaja JP „Subotica-trans“ za Novogodišnje praznike

 

JP „Subotica-trans“ će na dane državnih praznika saobraćati prema sledećem redu vožnje:

31.12.2020. godine autobusi gradskog saobraćaja JP „Subotica-trans“ će saobraćati do 2100.

Poslednji polasci na gradskim linijama će saobraćati na sledeći način:

Linija 1a: Polazak sa Kelebije opštine u 21,00 časova će saobraćati do Novog naselja.

Polazak sa Novog naselja u 21,00 časova će saobraćati do Kelebije opštine.

Linija 2: Polazak iz Srpskog šora u 20:30 časova će saobraćati do Pačirskog puta.

Polazak od Pačirskog puta u 21:00 časova će saobraćati do Srpskog šora.

Linija 3: Polazak sa Makove Sedmice u 21:00 će saobraćati do Bajskog puta

Polazak sa Bajskog puta u 20:20 saobraća do Makove Sedmice.

Linija 6: Polazak sa Vikenda naselja u 20:55 saobraća do Malog Bajmoka.

Polazak iz Malog Bajmoka u 21:30 saobraća do „Subotica-trans“-a.

Linija 16: Poslednji polazak iz Aleksandrova za Teslino naselje će se obaviti u 21:00 dok će poslednji polazak iz Teslinog naselja biti u 20:55.

Nakon navedenih polazaka autobusi neće saobraćati.

31.12.2020. godine posle 21:00 neće biti polazaka u prigradskom saobraćaju.

01 i 02.01.2021. godine autobusi JP „Subotica-trans“ će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU.

01.01.2021. godine polazak u 05:25 na relaciji Subotica-Kelebija granica će umesto sa perona Međumesne autobuske stanice “Subotica” krenuti sa gradskog autobuskog stajališta “Autobuska stanica”. Gradsko stajalište “Autobuska stanica” nalazi se ispred ulaza u zgradu autobuske stanice. Ostali polasci će saobraćati sa perona Međumesne autobuske stanice Subotica.